JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1110NM)

JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1110NM)

  • JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • မြင်းကောင်ရေ(၂၂)ကောင်၊
  • နော်ဇယ်အရှည်၊
  • စတပ်မော်တာ၊
  • ရေလည်အုံပါ။

Enquiry