JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1115) ( Without Fuel Tank & Hopper)

JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1115) ( Without Fuel Tank & Hopper)

  • JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • မြင်းကောင်ရေ(၂၅)ကောင်၊
  • နော်ဇယ်အရှည် ၊
  • ဆီ,ရေတိုင်ကီမပါ။

Enquiry