Changchai Brand Diesel Engine (2L-50)

Changchai Brand Diesel Engine (2L-50)

ENG-DE-CC-2L50

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-2L-50(နစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - (အကောင်ငါးဆယ် )
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ( 2800 )RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊သဲကွင်းများတွင်သုံးသည်။

စုံစမ်းရန်