Changchai Brand Diesel Engine (HS-400M) (12 V)

Changchai Brand Diesel Engine (HS-400M) (12 V)

ENG-DE-CC-HS400M-12V

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-HS-400M (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - အကောင်လေးဆယ်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး) စတပ်မော်တာပါ

စုံစမ်းရန်