Changchai Brand Diesel Engine (L-12)

Changchai Brand Diesel Engine (L-12)

ENG-DE-CC-L12

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-L-12 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - (ဆယ့်နှစ်ကောင် )
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - (2400) RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊

စုံစမ်းရန်