Changchai Brand Diesel Engine (L-28M)

Changchai Brand Diesel Engine (L-28M)

ENG-DE-CC-L28M

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -L-28M (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ စတပ်မော်တာပါ ၊ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်။

စုံစမ်းရန်