Changchai Brand Diesel Engine (L-32) (Without Fuel Tank & Hopper)

Changchai Brand Diesel Engine (L-32) (Without Fuel Tank & Hopper)

ENG-DE-CC-L32WOFTH

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-32 (Without Fuel Tank & Hopper)(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်နှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ဆီတိုင်ကီမပါ၊ ရေတိုင်ကီမပါ

စုံစမ်းရန်