Changchai Brand Diesel Engine (R-175B)

Changchai Brand Diesel Engine (R-175B)

ENG-DE-CC-R175B

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC R-175 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - (၅/၆)ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2600 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး

စုံစမ်းရန်