Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2M)

Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2M)

ENG-DE-CC-S1100A2M

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-S-1100A2M(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီ/ရေ(သေး) စတပ်မော်တာပါ

စုံစမ်းရန်