Changchai Brand Diesel Engine (ZL-1100)

Changchai Brand Diesel Engine (ZL-1100)

ENG-DE-CC-ZL1100

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZL-1100 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - (တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင် )
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - (2000) RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ၊ နော်ဇယ်အရှည်

စုံစမ်းရန်