Changchai Brand Diesel Engine (ZL-1100)

Changchai Brand Diesel Engine (ZL-1100)

ENG-DE-CC-ZL1100

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZL-1100 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2000 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ၊ နော်ဇယ်အရှည်

စုံစမ်းရန်