Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110M)

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110M)

ENG-DE-CC-ZS1110M

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -ZS-1110M (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - စတပ်မော်တာပါ၊ ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်၊

စုံစမ်းရန်