EMEI Brand Diesel Engine (EM-190AN)

EMEI Brand Diesel Engine (EM-190AN)

ENG-DE-EM-EM190AN

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-190AN(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်
  • ထူးခြားချက် - ရေလည်အုံပါ၊မီးပါ

စုံစမ်းရန်