JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1100G2

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1100G2

ENG-DE-JN-ZS1100G2

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1100G2(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - ၁၈ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၀၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရှေ့မီးပါ၊ နော်ဇယ်အရှည်၊ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်။

စုံစမ်းရန်