JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110NM

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110NM

ENG-DE-JN-ZS1110NM

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 NM(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ဆီတိုင်ကီ(သေး)၊ ရေတိုင်ကီ(သေး)၊ ရေလည်အုံပါ၊ စတပ်မော်တာပါ၊

စုံစမ်းရန်