JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1110)(Without Fuel Tank & Hopper)

JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1110)(Without Fuel Tank & Hopper)

  • JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • မြင်းကောင်ရေ(၂၂)ကောင်၊
  • နော်ဇယ်အရှည်၊
  • ဆီ,ရေတိုင်ကီမပါ။

စုံစမ်းရန်