JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1115M)

JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1115M)

  • JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • မြင်းကောင်ရေ(၂၅)ကောင်၊
  • နော်ဇယ်အရှည်၊
  • ဆီ,ရေတိုင်ကီအကြီး၊
  • စတပ်မော်တာပါ။

စုံစမ်းရန်