JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115M

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115M

ENG-DE-JN-ZS1115M

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115M (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ရေတိုင်ကီ(ကြီး)၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ စတပ်မော်တာပါ

စုံစမ်းရန်