JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1115NM)

JIENENG Brand Diesel Engine (ZS-1115NM)

  • JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • မြင်းကောင်ရေ(၂၅)ကောင်၊
  • နော်ဇယ်အရှည် ၊
  • စတပ်မော်တာ၊
  • ရေလည်အုံပါ။

စုံစမ်းရန်