Wuling Brand Diesel Engine (WL-35NDQ)

Wuling Brand Diesel Engine (WL-35NDQ)

ENG-DE-WL-WL35NDQ

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-35NDQ(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - 35 ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေလည်အုံပါ၊ စတပ်မော်တာပါ၊

စုံစမ်းရန်