Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

  • ချန်ချိုင်း အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ - ရ၀ (လေးလုံးထိုး) မရိန်းဂီယာနှင့်တွဲသုံးရန်။

စုံစမ်းရန်