လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

တစ်ဘီးထွန်စက်

CHAONIU

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (Tumbler)

 • တစ်ဘီးထွန် စက်တုံး

Disc Plough

Dong Feng

Three Disc Plough DF ED

 • အမျိုးအစား - Dong Feng အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - (ဂီယာ type၊ ရိုးရိုး type) - သုံးချပ်ထယ် (ရိုးရိုး type)

 • လင်ဗန်းအရေအတွက် - 3 ခု

Dong Feng

Three Disc Plough DF ED (Gear)

 • အမျိုးအစား - Dong Feng အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - (ဂီယာ type၊ ရိုးရိုး type) - သုံးချပ်ထယ် (ဂီယာ type)

 • လင်ဗန်းအရေအတွက် - 3 ခု

No Brand

Four Disc Plough DF Type

 • ​​​​အမျိုးအစား - လေးချပ်ထည်အမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ရိုးရိုး type

 • လင်ဗန်းအရေအတွက် - ၄ ချပ်

Anti Skid Iron Wheel

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-001 - DF (16 Sheet)

 • အမျိုးအစား - ၁၆ လက်မရေယက်ဘီး

 • မော်ဒယ် - ၁၆ လက်မ

 • ထူးခြားချက် - အနက်ရောင်။

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-002 - DF (18 Sheet)

 • အမျိုးအစား - ၁၈ လက်ရေယက်ဘီး

 • မော်ဒယ် - ၁၈ လက်မ

 • ထူးခြားချက် - အနက်ရောင်။

No Brand

Anti Skid Iron Wheel (GBS-003 - DF) (27") (PAD)

 • ​​​အမျိုးအစား - ရေယက်သံဘီး

 • ထူးခြားချက် - 27လက်ရေယက်ဘီး(ထပ်ပို:)

No Brand

Anti Skid Iron Wheel (GBS-004 - DF) (27")

 • ​​အမျိုးအစား - ရေယက်သံဘီး

 • ထူးခြားချက် - 27လက်ရေယက်ဘီး(ရိုးရိုး)

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-009 - DF (27") SF

 • အမျိုးအစား - စီဖန်းရေယက် (၂၇)လက်မ။

 • မော်ဒယ် - ၂၇လက်မ

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-010 - DF (25") SF

 • အမျိုးအစား - စီဖန်းရေယက် (၂၅) လက်မ။

 • မော်ဒယ် - ၂၅လက်မ

No Brand

Anti Skid Iron Wheel (GBS-012 - DF) (38")

 • ​​​​အမျိုးအစား - ရေယက်သံဘီး

 • ထူးခြားချက် - 38လက်ရေယက်ဘီး(ရေယက်ကြီးမြင့်)

ထွန်ခုံ

CHANGCHAI

Changchai Brand Rotary Tiller (ED 2G-18)

 • ​​​အမျိုးအစား - ချန်ချိုင်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ရှပ်ကြီး၊ ရှပ်သေး

 • ဓားသွား အရေအတွက် - (၁၈)သွား

CHANGCHAI

Changchai Brand Rotary Tiller (ED 2G-22)

 • ​​​​အမျိုးအစား - ချန်ချိုင်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - (ရှပ်ကြီး/ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - ၂၂သွား

CHANGCHAI

Changchai Brand Rotary Tiller (ED 2G-24)

 • ​​အမျိုးအစား - ချန်ချိုင်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ရှပ်ကြီး/ရှပ်သေး

 • ဓားသွား အရေအတွက် - ၂၄သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-18 (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 18 (ရှပ်ကြီး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 18 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-18

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 18 (ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 18 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-22 (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 22 (ရှပ်ကြီး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 22 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-22

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 22 (ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 22 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-24 (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 24 (ရှပ်ကြီး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 24 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-24

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 24 (ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 24 သွား

ဝန်တင်နောက်တွဲပုံး

GBS

GBM Brand Tipper Type Four Wheel Tractor Trailer (10' x 6') (Two Axle)

 • ထွန်စက်နောက်တွဲ ထွေလာပုံး၊ အလျား (၁၀)ပေ၊ အနံ(၆)ပေ၊ 750x16 လေးဘီး၊

 • အစိမ်းရောင်။

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller (ED 2G-24) (Large Shaft)

 • ထွန်စက်နောက်တွဲ ထွေလာပုံး၊ အလျား (၁၀)ပေ၊ အနံ(၆)ပေ၊ 750x16 နောက်(နှစ်ဘီး)

 • ခဲရောင်။

GBS

GBM Brand Four Wheel Tractor Trailer (12' x 6') (Tipper)

 • ထွန်စက်နောက်တွဲ ထွေလာပုံး၊ အလျား (၁၂)ပေ၊ အနံ(၆)ပေ၊ 750x16 လေးဘီး၊

 • အစိမ်းရောင်၊

 • ဟိုက်ဒြောလစ်ပါ။

GBS

GBM Brand Four Wheel Tractor Trailer (12' x 6')

 • ထွန်စက်နောက်တွဲ ထွေလာပုံး၊ အလျား (၁၂)ပေ၊ အနံ(၆)ပေ၊ 750x16 လေးဘီး၊

 • အစိမ်းရောင်။

မြေတူးစက်

KUBOTA

Kubota Brand Mini Excavator (KX080)

 • Brand - Kubota

 • Model - KX080

 • အလေးချိန် - 8 တန်