အာမခံ

တောင်သူဦးကြီးများ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ ပြန်လည်ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ တောင်သူဦးကြီးအသက်အာမခံ၊ မြွေအန္တရယ်အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ အလုံးစုံမော်တော်ယဉ်အာမခံ၊ ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံနှင့် အခြားဆက်စပ်အာမခံများကိုလည်း GGI Insurance ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

အသက်အာမခံ

 • ငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ
 • စုပေါင်းအသက်အာမခံ
 • အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ
 • မြွေအန္တရာယ်အာမခံ
 • ကျန်းမာရေးအာမခံ
 • တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

အထွေထွေအာမခံ

 • မီးအာမခံ
 • အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ
 • ရေကြောင်း / ကုန်းလမ်းအာမခံ
 • ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ
 • ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ
 • သမာဓိအာမခံ
 • ခရီးသွားအာမခံ
 • ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

ဆက်စပ် အာမခံလုပ်ငန်းများ