မီးအာမခံ

မီးအာမခံပေါ်လစီသည် အာမခံထားသည့်ပစ္စည်း မီးလောင်ဆုံးရှုံးခြင်း မိုးကြိုးပစ်၍လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် ငွေကြေးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အာမခံထားသည့်ပစ္စည်းမီးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်မီးသတ်ဆေးနှင့်ရေကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ မီးလောင်နေသည့် အဆောက်အဦးအတွင်းပစ္စည်းများကို ပြောင်းရာတွင် ပျက်စီးစေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မီးငြိမ်းသတ်ရာမှ ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခြင်းကိုလည်းကောင်း ပေးလျော်ရန်တာဝန်ယူပါသည်။

အာမခံထားနိုင်ခွင့်ရှိသူများ

 • ပိုင်ရှင်
 • ပူးတွဲပိုင်ရှင်၊ဇနီး(သို့မဟုတ်) ခင်ပွန်း
 • ပစ္စည်းအပ်နှံထားခြင်းကိုလက်ခံသူများ
 • ဂေါပကအဖွဲ့
 • ငွေထုတ်ချေးသည့်ဘဏ်များ

အာမခံသက်တမ်း

(၁၀)ရက်မှ (၁)နှစ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်။ ပေါ်လစီကို နှစ်စဉ်သက်တမ်းဆက်နိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း

ပရီမီယံနှုန်းထားများမှာ အနည်းဆုံး ဝ.၁၃% မှ အမြင့်ဆုံး ၃.၅% အထိရှိနိုင်ပါသည်။ အာမခံပရီမီယံနှုန်းကို
 • အဆောက်အဦးအတန်းအစား
 • အဆောက်အဦးအသုံးပြုပုံ
 • ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦးအခြေအနေ
 • အာမခံထားငွေတို့အပေါ်တွင်အခြေခံ၍ တွက်ပါသည်။

ဝယ်ယူနိုင်သည့် အပိုအကာအကွယ်များ

 • အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အပိုအကာအကွယ်များကိုလည်း အပိုပရီမီယံပေး၍ တိုးချဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
  စဉ် သတ်မှတ်ပရီမီယံနှုန်း
  ဝ.၀၆%
  ဝ.၁၀%
  ဝ.၁၀%
  ဝ.၁၀%
  ဝ.၁၀%
  ဝ.၁၀%
  ဝ.၀၈%
  ဝ.၂၀% - ဝ.၂၅%
  ဝ.၁၀%
  ၁၀ ဝ.၂၅% - ၁.၀၀%
  ၁၁ ဝ.၁၀%

လျော်ကြေးမဲ့ဆု

လျော်ကြေးမဲ့ဆုဆိုသည်မှာ အာမခံထားသည့်နှစ်အတွင်း လျော်ကြေးတောင်းခံမှု မရှိသည့်အတွက် သွင်းရမည့် ပရီမီယံပေါ်တွင် လျော့ပေးသည့် ဆုကြေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အာမခံသက်တမ်း
ဒုတိယနှစ် ၂၅%
တတိယနှစ် ၃၀%
စတုတ္ထနှစ် စတုတ္ထနှစ်မှ စ၍ ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့် ဆုကြေးရာခိုင်နှုန်းကို ပေါ်လစီသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပုံသေရခွင့်ရှိပါသည်။

ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီး အာမခံထားမလဲ

GBS ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲများသို့လည်းကောင်း ဤကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်များသို့လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း၍ လိုအပ်သည့် အာမခံအမျိုးအစားများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဤကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းများ/အာမခံကိုယ်စားလှယ်များက လိုအပ်သည်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဘယ်လိုတောင်းမလဲ

ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လျှင် (အာမခံထားသူမှ/တာဝန်ရှိသူမှ)
 • Good Brothers’ Company Limited သို့ ဆက်သွယ်ပါရန်။

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • အာမခံထားသည့်ပစ္စည်း လုံးဝဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေအထိ လျော်ကြေးရခွင့်ရှိပါသည်။
 • အာမခံထားသည့်ပစ္စည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လျှင် အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးသည့် ပမာဏ အထိ လျော်ကြေးရခွင့်ရှိပါသည်။

လျော်ကြေးတောင်းခံရာတွင် အကျုံးမဝင်သော အချက်များ