XIANGLIANG

Rice Mills

Rice Mill & Imp

Xiangliang Brand Motor Type Rice Mill :MLNJ15/15

  • Brand - Xiangliang Brand Motor Type Rice Mill (With Motor)

  • Model - MLNJ15/15

  • Power - 18.65 KW

Rice Mill & Imp

Xiangliang Brand Rice Mill : CTMN20

  • Brand - Xiangliang Brand Rice Mill (With Motor)

  • Model - CTMN20

  • Power - 28.5 KW