Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

ENG-MDE-CC-CZ4110

  • ချန်ချိုင်း အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ - ရ၀ (လေးလုံးထိုး) မရိန်းဂီယာနှင့်တွဲသုံးရန်။