CHAONIU

တစ်ဘီးထွန်စက်

Tractor

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (1ZS-23-110)

  • အမျိုးအစား - Chao Niu အမှတ်တဆိပ် တစ်ဘီးထွန်

  • မော်ဒယ် - 1ZS-23-110

  • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp/8Hp

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (Tumbler)

  • တစ်ဘီးထွန် စက်တုံး

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (Rabble)

  • တစ်ဘီးထွန် ထွန်ခြစ်