ROBIN

ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်

အင်ဂျင်

Robin Brand Gasoline Engine (EY20D)

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - ရော်ဘင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်

  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - Robin

  • မြင်းကောင်ရေ - ငါးကောင်