VIETFARM

စပါးရိတ်စက်

ရိတ်စက်များ

​Vietfarm Brand Coupling Type Reaper Paddy : VR-120

  • အမျိုးအစား - လက်တွန်းစပါးရိတ်စက်(ပြာ)

  • မော်ဒယ် - VR-120

  • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - Honda Engine GX-200

ရိတ်စက်များ

Vietfarm Brand V-Belt Type Reaper Paddy : AR-120

  • အမျိုးအစား - လက်တွန်းစပါးရိတ်စက်(ပြာ)

  • မော်ဒယ် - AR-120

  • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - Robin Engine EY-20