ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုန်မာမာ့(တ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Card image cap

ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုန်မာမာ့(တ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများနှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းမျာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်ချက်ကြောင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) အပိုပစ္စည်းဌာနအား စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင် ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုန်မာမာ့(တ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမည်ဖြင့် ကုမ္ပဏီခွဲအသစ်အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

လက်ရှိ ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုန်မာမာ့(တ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ အဖွဲ့ ဝင်များဟာ ယခင်အချိန်က အပိုပစ္စည်းဌာနအဖြစ် မိခင်ကုမ္ပဏီ ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်မှာတော့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများကိုပါ ချဲ့ထွင်ရောင်းချပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

နောက် (၅) နှစ်အတွင်း ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုန်မာမာ့(တ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နိုင်ငံတွင်းရှိ နေရာဒေသအနှံ့အပြားတွင် အရောင်းပြခန်းများဖွင့်လှစ်၍ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများထံ ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စက်ပစ္စည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက် အရည်အသွေးစစ်မှန်ပြီး ဈေးနှုန်းမှန်ကန်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများထံပေးပို့နိုင်ရန်မှာ ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုန်မာမာ့(တ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပါသည်။