ရန်ကုန်ဝူလင်း ဒီဇယ်အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Card image cap

ရန်ကုန်ဝူလင်း ဒီဇယ်အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သံဘီးများ၊ ထွန်စက်များ နှင့် နောက်တွဲယာဉ်များကို အဓိကထုတ်လုပ်သည့် ဌာနတစ်ခုကို ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) မှ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုဌာနမှ KD-554 ထွန်စက်များနှင့် Luzhung-354, 554, 704 ထွန်စက်များကိုတင်သွင်း တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကို တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သော ပထမဦးဆုံးစက်ရုံ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်များကိုအခြေပြုပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဝူလင်း ဒီဇယ်အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသနေ လူထု၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ဆိုသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ပန်းတိုင်အတိုင်း ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် ရန်ကုန်ဝူလင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ချန်ကျိုးဝူဂျင်း ဝူလင်း ဒီဇယ်အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ယူနန်ရှင်းထျန်းလီ မစ်ရှင်နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် တို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပါသည်။ ရွာသာကြီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ရှင်းထျန်းလီ ထရပ်ကားများကို ဂျီနန်းအင်ဂျင်များဖြင့် ပူးတွဲတပ်ဆင် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသလို သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ လက်တွန်းထွန်စက်များ နှင့် နောက်တွဲယာဉ်များကိုလည်း ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။

ရန်ကုန်ဝူလင်း ဒီဇယ်အင်ဂျင် စက်ရုံတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ယန္တရားကြီးများ နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်များကို တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်သွားရန် ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကို ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများပြားလာသောကြောင့် မြန်မာနေရာနိုင်ငံအနှံ့အပြားသို့ ရောက်ရှိအောင် ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ရည်မှန်းပါသည်။