Changchai Brand Diesel Engine (HS-400M) (12 V)

ENG-DE-CC-HS400M-12V

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-HS-400M (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  အကောင်လေးဆယ်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  (2200)RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး) စတပ်မော်တာပါ