Changchai Brand Diesel Engine (L-28)

ENG-DE-CC-L28

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-L-28 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  (2200)RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်