Changchai Brand Diesel Engine (L-28M)

ENG-DE-CC-L28M

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC- L-28M (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2200 RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ စတပ်မော်တာပါ ၊ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်။