Changchai Brand Diesel Engine (L-32)

ENG-DE-CC-L32

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  အင်ဂျင် CC-L-32 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  သုံးဆယ့်နှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2200 RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်