Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2)

ENG-DE-CC-S1100A2

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-S-1100A2 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2000 RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊နော်ဇယ်အတို၊ ရှေ့မီး