Changchai Brand Diesel Engine (ZL-1100)

ENG-DE-CC-ZL1100အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-ZL-1100 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2000 RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ၊ နော်ဇယ်အရှည်