Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110A2)

ENG-DE-CC-ZS1110A2

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-ZS-1110A2 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2200 RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ (သေး) ၊ ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်၊