Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110M)

ENG-DE-CC-ZS1110M

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-ZS-1110M (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2200 RPM
 • ထူးခြားချက်
  စတပ်မော်တာပါ၊ ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်၊