Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115M)

ENG-DE-CC-ZS1115အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  CC-ZS-1115M (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  2200 RPM
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်၊