JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110M

ENG-DE-JN-ZS1110M

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  JN ZS-1110 M(တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  ၂၂ ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ရေတိုင်ကီ(ကြီး)၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ စတပ်မော်တာပါ