JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115

ENG-DE-JN-ZS1115

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  JN ZS-1115 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  ၂၅ ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေတိုင်ကီ(ကြီး)၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ အပေါ်မီးပါ