JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115NM

ENG-DE-JN-ZS1115NM

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  JN ZS-1115 NM(တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  ၂၅ ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ဆီတိုင်ကီ(သေး)၊ ရေတိုင်ကီ(သေး)၊ ရေလည်အုံပါ၊ စတပ်မော်တာပါ၊