Wuling Brand Diesel Engine (R-180)

ENG-DE-WL-R180

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  WL- R-180 (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  6 ကောင်/ 8 ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၆၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး