Wuling Brand Diesel Engine (S-1115) (Ball) (Without Fuel Tank & Hopper)

ENG-DE-WL-S1115-B-WOFTH

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  WL-S-1115(Ball)(Without Fuel Tank & Hopper) (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  25ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီမပါ၊ ရေတိုင်ကီမပါ၊ ဘောတိုက်