Wuling Brand Diesel Engine (S-1115 A2) (Weight)

ENG-DE-WL-S1115A2-W

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  WL-S-1115A2(Weight) (တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  25ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ဆီတိုင်ကီ (သေး) ၊၀ိတ်တိုက်