Wuling Brand Diesel Engine (WL-28DQ)

ENG-DE-WL-WL28DQ

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  WL-28DQ(တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  28 ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊ စတပ်မော်တာပါ၊