Wuling Brand Diesel Engine (WL-35)

ENG-DE-WL-WL35

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
  WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
 • အင်ဂျင် မော်ဒယ်
  WL-35(တစ်လုံးထိုး)
 • မြင်းကောင်ရေ
  35 ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၂၂၀၀
 • ထူးခြားချက်
  ရေပူရိုးရိုး၊