Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

ENG-MDE-CC-CZ4110

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား
    ချန်ချိုင်း အင်ဂျင်
  • မြင်းကောင်ရေ
    ရ၀ (လေးလုံးထိုး)
  • ထူးခြားချက်
    မရိန်းဂီယာနှင့်တွဲသုံးရန်။