Changchai Brand Diesel Engine CZ-4110 (2600 RPM)

Changchai Brand Diesel Engine CZ-4110 (2600 RPM)

ENG-DE-CC-CZ4110-2600

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-CZ-4110(လေးလုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - အကောင်ခုနှစ်ဆယ်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2600 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊သဘောတွင်သုံးသည်။

စုံစမ်းရန်