Changchai Brand Diesel Engine EH-36M (12V)

Changchai Brand Diesel Engine EH-36M (12V)

ENG-DE-CC-EH36M-12V

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-EH-36M (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်ခြောက်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊၊ စတပ်မော်တာပါ၊ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်

စုံစမ်းရန်