Changchai Brand Diesel Engine (L-28) (Without Fuel Tank & Hopper)

Changchai Brand Diesel Engine (L-28) (Without Fuel Tank & Hopper)

ENG-DE-CC-L28WOFTH

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-L-28(Without Fuel Tank& Hopper) (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ဆီတိုင်ကီမပါ၊ ရေတိုင်ကီမပါ၊ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်

စုံစမ်းရန်